De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Oosterlinden staat er weer fris bij.

 

De Schaffenaren kennen de kapel in de Kleinbaan met de daarbij horende majestueuze lindeboom als een van de weinige historische gebouwen in het dorp. Er is dan ook een lange geschiedenis aan vooraf gegaan.

Naar oude teksten werd de kapel wellicht in de 9de of 10 eeuw door de benedictijnen van Sint-Truiden ingericht als eerste bidplaats in Schaffen. Destijds kwamen mensen op bedevaart. Ze bidden bij het beeld en gaan driemaal rond de kapel, offeren een kaars en bidden weer voor het beeld. Het gaat alleszins om de oudste gekende bidplaats uit Schaffen waar, volgens de overleving, in de twaalfde eeuw het vroegere kerkelijk centrum van de parochie Schaffen is geweest en Onze-Lieve-Vrouw van Schaffen werd vereerd.

De huidige kapel dateert van 1903 en werd gebouwd op initiatief van toenmalig pastoor Judocus Scheffenmeyer op de plaats waar toen een vervallen stenen kapel stond. Destijds stonden er 3 lindes rond de kapel en was er een waterput die tot 1950 overvloedig water leverde aan de buurt. Het is belangrijk dat de Schaffense gemeenschap zorgt voor de instandhouding van dit cultureel erfgoed. En zo heeft de landelijk gilde van Schaffen-Centrum beslist om, samen met de buurt, de zorg voor de kapel op zich te nemen. De verbondenheid van de Landelijke Gilde met deze kapel heeft ook te maken met het feit dat beide 117 jaar jong zijn. Deze gilde werd namelijk opgericht door de plaatselijke landbouwers in 1903 om de belangen van landbouw en platteland te verdedigen.

De kapel en de bijhorende lindeboom hebben echter de tand des tijds niet zonder kleerscheuren doorstaan. De Landelijke Gilden Schaffen-Centrum heeft de kapel in 1982 nog grondig onder handen genomen door de dakbedekking te vernieuwen, de bepleistering in de kapel te vervangen en de kapel binnen en buiten terug op te verven. Elk jaar in de lente worden de hagen en de boom gesnoeid en de buurt zorgt dat regelmatig het gras wordt gemaaid. In 2009 was er ernstige schade aan de dakgoten en werd door de gildeleden het hout en de bekleding van de goten vervangen.

Ondanks deze instandhoudingswerken was een gehele renovatie van de kapel in 2013 terug een noodzaak. De eigenaar van de kapel, het Kerkfabriek van Sint–Hubertus Schaffen, zorgde mee om het financieel plaatje rond te krijgen.

Werken die dan bij deze grondige renovatie werden uitgevoerd: het volledig vernieuwen van het dak en het aanbrengen van natuurleien, het uitslijpen, reinigen en terug invoegen van de gevelstenen, het vernieuwen en verven van alle bepleistering, het verven van het houtwerk en het vernieuwen van binnen- en buitenvloeren. Eveneens werd het ijzeren smeedwerk en het altaar aangepakt. De kapel werd op 1 mei 2013 publiekelijk ingehuldigd door deken Felix Van Meerbergen en het stadsbestuur.

Maar uiteraard is het nu de kunst te zorgen dat deze werken op lange termijn mogen meegaan. Daarom zijn er 2 of 3 momenten in het jaar dat een kleine ploeg zorgt voor het opfrissen van de kapel en het nazicht dat er nergens schade ontstaat. Hierbij speelt de buurt een belangrijke rol. Zo wordt door hen het gras gemaaid, bladeren geruimd en is er uiteraard sociale controle. En Ria Rijnders heeft vele jaren gezorgd dat alles prima werd versierd en dat er kaarsjes branden. Daarom welgemeende dank aan Ria en alle buren!

Uiteraard is een kapel niet enkel folklore maar ook een plaats voor gebed en bezinning. En deze rol vervult de kapel nog steeds het jaar rond. Er zijn dan wel geen processies meer die deze kapel aandoen maar de devotie rond de kapel is er niet minder.

En in Schaffen zijn er nog vele andere kapellen die er mooi bijstaan dankzij de inzet van buren en andere mensen met een groot hart voor traditie en eerbied voor volksdevotie. En daar zit ook een verhaal achter wat we later zeker zullen aansnijden.

Tekst ingediend door Gaston Didden.

Info: Lgschaffen@telenet.be en www.Lgschaffen.be